• Amgen Biyoteknoloji Deneyimi Programı (2020-devam ediyor)

     Amgen Biotech Experience (ABE), ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim, müfredatın gerektirdiği malzemeleri ve laboratuvar ekipman ve malzemelerini ücretsiz olarak sağlamaktadır. Program, bilimsel keşif heyecanını öğrencilerle tanıştırmak için tasarlanmış uygulamalı moleküler biyoloji müfredatına sahiptir. Program hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Okul İklimi Değerlendirme ve Geliştirme Projesi (2019-devam ediyor)

    Eğitim Atölyesi uzmanları tarafından geliştirilen Okul İklimi Modeli, Sabancı Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenerek uygulanmaktadır. Söz konusu projede, bir okuldaki tüm paydaşların tutumlarını, algılarını, davranışlarını, performanslarını ve birbirleriyle ilişkilenme şekillerini etkileyen tüm mekanizmaları bütüncül bir yaklaşımla harekete geçirmeye ve okulun var olan iklimini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Proje hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 21. yy Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi (2018-2020)

    Koç Holding, IBM ve MEB ortaklığında imzalanan protokol çerçevesinde Eğitim Atölyesi uzmanları tarafından yürütülen proje kapsamında, meslek lisesi öğrencilerinin beceri ve yetkinliklerini 21. yy becerileri ekseninde artırmak ve tasarım odaklı düşünme bileşenlerini merkeze alan anlamlı-amaçlı okul-sektör iş birliği modeli geliştirmek üzere faaliyetler yürütülmüştür. Proje hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Amgen Teach Bilim İçin El Ele Programı (2014- devam ediyor)

    Biyoteknoloji şirketi Amgen’ın genç neslin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini artırmak amacıyla Amgen Vakfı liderliğinde Kalkınma Atölyesi iş birliği ile hayata geçirdiği “Amgen Teach: Bilim İçin El Ele” projesi Türkiye’de, Araştırma Sorgulama Tabanlı Fen Bilimleri Eğitimi Uygulamaları ile devam ediyor. Merkezi Brüksel’de bulunan European Schoolnet’in desteğiyle yürütülen “Amgen Teach: Bilim İçin El Ele” projesi kapsamında, çeşitli orta öğretim ve liselerin öğretmenlerine araştırma ve sorgulama tabanlı boylamsal mesleki eğitimler veriliyor.

  • VKV Koç Okulu Mesleki Gelişim Projesi (2019 - 2021)

    Proje kapsamında Eğitim Atölyesi uzmanları ile Koç Okulu Kurumsal Planlama ve Değerlendirme Departmanı iş birliğiyle eğitim-öğretim süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik sürdürülebilir stratejiler geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür. Söz konusu projede; ilkokul, ortaokul ve lisede bulunan 24 bölüm ayrı ayrı ele alınarak bölüm başkanlarıyla öğretmenlerin pedagojik gelişim yol haritaları belirlenmiş ve pedagojik destek sağlanmıştır.

  • Düşünme Becerileri Eğitimi Programı (2017-2018)

    Eğitim atölyesi uzmanları, öğretmenlerin güçlenmesi için bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyen, değişim ve dönüşüm yaratmaları için onları ihtiyaç duydukları kaynaklar ile buluşturan, sürdürülebilir öğrenme ortamları sağlayan bir platform olan Öğretmen Ağı’nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen Düşünme Becerileri Programı kapsamında, içerik geliştirici ve uygulayıcı rolleri üstlenmişlerdir. Bu bağlamda, 60’dan fazla öğretmene Türkçe, fen ve matematik branşlarında sınıf içi uygulamalarını destekleyecek eğitimler yoluyla öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.

  • Eği̇ti̇mde Toplumsal Ci̇nsi̇yet Eşi̇tli̇ği̇ni̇n Yayginlaştirilmasi Projesi̇ (2016-2018)

    UNICEF ve MEB ortaklığında desteklenen ve Eğitim Atölyesi Uzmanları tarafından yürütülen proje kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinden 162 pilot okulda görev yapan idareci ve öğretmenlere eğitimler verilmiştir. Ayrıca 12 farklı branşta (Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Beden Eğitimi, Sağlık ve Trafik, Coğrafya, Tarih ve İngilizce) geliştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği temelli ders planları bu pilot okullarda uygulanmış ve etki değerlendirmeye yönelik izleme-değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.