Eğitim atölyesi uzmanları, öğretmenlerin güçlenmesi için bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyen, değişim ve dönüşüm yaratmaları için onları ihtiyaç duydukları kaynaklar ile buluşturan, sürdürülebilir öğrenme ortamları sağlayan bir platform olan Öğretmen Ağı’nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen Düşünme Becerileri Programı kapsamında, içerik geliştirici ve uygulayıcı rolleri üstlenmişlerdir. Bu bağlamda, 60’dan fazla öğretmene Türkçe, fen ve matematik branşlarında sınıf içi uygulamalarını destekleyecek eğitimler yoluyla öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.