Proje kapsamında Eğitim Atölyesi uzmanları ile Koç Okulu Kurumsal Planlama ve Değerlendirme Departmanı iş birliğiyle eğitim-öğretim süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik sürdürülebilir stratejiler geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür. Söz konusu projede; ilkokul, ortaokul ve lisede bulunan 24 bölüm ayrı ayrı ele alınarak bölüm başkanlarıyla öğretmenlerin pedagojik gelişim yol haritaları belirlenmiş ve pedagojik destek sağlanmıştır.