Eğitim Atölyesi uzmanları tarafından geliştirilen Okul İklimi Modeli, Sabancı Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenerek uygulanmaktadır. Söz konusu projede, bir okuldaki tüm paydaşların tutumlarını, algılarını, davranışlarını, performanslarını ve birbirleriyle ilişkilenme şekillerini etkileyen tüm mekanizmaları bütüncül bir yaklaşımla harekete geçirmeye ve okulun var olan iklimini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Proje hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.