UNICEF ve MEB ortaklığında desteklenen ve Eğitim Atölyesi Uzmanları tarafından yürütülen proje kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinden 162 pilot okulda görev yapan idareci ve öğretmenlere eğitimler verilmiştir. Ayrıca 12 farklı branşta (Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Beden Eğitimi, Sağlık ve Trafik, Coğrafya, Tarih ve İngilizce) geliştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği temelli ders planları bu pilot okullarda uygulanmış ve etki değerlendirmeye yönelik izleme-değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.