Vatandaşlarının yaşam koşulları ve eğitim durumları, ekonomik, sosyal ve kültürel miras gibi göstergeler ülkelerin gelişmişlik düzeyini ifade etmektedir. Kalkınmanın bütünsel olarak desteklenmesi ve sürdürülebilir kılınmasında sosyal sermaye öne çıkmaktadır. Eğitim ise gerek sosyal sermayenin geliştirilmesi gerekse bireysel mutluluk ve kendini gerçekleştirmenin mihenk taşı olarak görülmektedir. Hem bireysel gereksinimler hem de toplumsal gelişim için ortak payda niteliğindeki eğitimin, yakın gelecekte ülke politikalarının gündemini her zamankinden daha fazla meşgul edeceği bir gerçektir.

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ilke ve değerleri çerçevesinde, Eğitim Atölyesi herkes için nitelikli eğitimi ülkemizin sosyal ve beşeri sermaye gelişiminin anahtarı olarak görmektedir. Bu bağlamda, Eğitim Atölyesi;

• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınmada eğitim niteliğinin geliştirilmesi için saha çalışmaları yapan ve veri, kanıt temelli raporlar hazırlayan,
• Saha çalışmaları, uygulamalar ve projelerde elde edilen bilgi, sonuç ve raporları eğitim ve politika alanındaki paydaşlara ulaştıran,
• Ülke ve dünya gündeminde ihtiyaç duyulan alanlarda, disip-linler arası iş birliklerini kullanarak eğitim araştırmaları ve model uygulamalar gerçekleştiren,
• Geçerli fon kaynaklarını bireysel ve sosyal sermaye gelişimine dönüştürecek eğitim projeleri uygulayan,
• Eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası kamu ve diğer tüzel kuruluşlarla sonuç ve fayda odaklı iş birlikleri sağlayan,
• Kendi bünyesinde görev alan araştırmacı, uzman ve personelin yetkinliklerini geliştirmek için öğrenme fırsatları yaratan,
• Eğitimi ve eğitim çalışmalarını toplumsal ve bireysel gelişim için sosyal inovasyon süreci olarak benimseyen ve uygulayan,bir çalışma grubudur.

Eğitim Atölyesi boylamsal eğitim uygulamaları, içerik geliştirme, program adaptasyonları, etki analizi ve sistematik ölçme ve değerlendirme gibi çalışmaları ulusal ve uluslararası proje deneyimlerine sahip çok disiplinli saha uzmanları ile yürütmektedir.